Odgovornost prema financijskim institucijama


KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

Atlantic Grupa od svog osnutka, odnosno uvrštenja na ZSE svoje poslovne aktivnosti temelji na Kodeksu korporativnog upravljanja kojim su značajno unaprijeđeni standardi transparentnosti poslovanja u skladu sa direktivama Europske Unije i pozitivnom hrvatskom zakonodavstvu. Navedenim kodeksom Atlantic Grupa je definirala procedure za rad Nadzornog odbora, Uprave i drugih organa i struktura nadležnih za odlučivanje, osigurava izbjegavanje sukoba interesa, efikasan unutarnji nadzor i učinkoviti sustav odgovornosti. Istim je regulirana i obveza javnog objavljivanja podataka u kategorijama cjenovno osjetljivih informacija, sve u nastojanju da se osigura jednakost postupanja prema dioničarima i transparentnost informacija za postojeće i buduće investitore. U skladu s dosljednom primjenom načela Kodeksa, Atlantic Grupa se razvija i djeluje u skladu s dobrom praksom korporativnog upravljanja te nastoji svojom poslovnom strategijom, poslovnom politikom, ključnim internim aktima i poslovnom praksom doprinijeti transparentnom i učinkovitom poslovanju i kvalitetnijim vezama s poslovnom sredinom u kojoj djeluje.

Osim navedenog, Atlantic Grupa je potpisnik Kodeksa etike u poslovanju, čiji je inicijator Hrvatska gospodarska komora. Navedenim Kodeksom utvrđene su smjernice etičkog ponašanja poslovnih subjekata u okviru hrvatskog gospodarstva. Takvim određivanjem etičkih kriterija pridonosi se transparentnijem i učinkovitijem poslovanju i kvalitetnijim vezama poslovnih subjekata u Hrvatskoj sa poslovnom sredinom u kojoj djeluju. Pristupanju Kodeksu etike potpisnice se obvezuju na odgovorno i etično ponašanje prema drugim tvrtkama na tržištu, te na razvoj kvalitetnih odnosa i lojalne konkurencije.

Sukladno pozitivnim zakonskim propisima Atlantic Grupa je za 2011. godinu izradila Izjavu o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja, kojom je potvrdila djelovanje i razvoj u skladu s dobrom praksom korporativnog upravljanja u svim segmentima poslovanja. Izjava o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja javno je objavljena na Internet web stranici društva www.atlantic.hr kao i na službenim Internet stranicama Zagrebačke burze d.d.

TRANSPARENTNO POSLOVANJE

Javnom ponudom dionica Atlantic Grupe (kraj 2007.) i uvrštenjem u službenu kotaciju Zagrebačke burze, Atlantic Grupa je dodatno potvrdila svoje opredjeljenje ka transparentnom poslovanju i komunikaciji prema svim zainteresiranim javnostima. Budući da je i Atlanticova obveznica bila uvrštena u službeno tržište Burze, koje je najzahtjevnije u smislu kriterija, kotacija dionicom za kompaniju ne predstavlja poseban dodatni izazov u smislu standarda i transparentnosti, ali naravno nosi dodatnu odgovornost prema novim dioničarima Atlantic Grupe. Transparentno komuniciranje sa svim dionicima Atlantic Grupe prisutno je od poslovnih početaka, a tijekom posljednjih dvadeset godina konstantan je trud na sustavnom unapređenju ovog procesa. Primjerice, Prospekt inicijalne javne ponude dionica Atlantic Grupe ocijenjen je kao jedan od najopsežnijih i najdetaljnijih do tada.

KONTAKTI

T +385 1 2413 900
F +385 1 2413 901
grupa@atlanticgrupa.com