Odgovornost prema okolišu


Naša briga za okoliš proširila se od lokalnog pristupa do korporativne razine s konzistentnim EMS-om (Environmental Management System) i s glavnim fokusom na zaštitu budućnosti. Povezivanjem aktivnosti koje su u tijeku i potiču iz tri dimenzije – okoliš i energetska učinkovitost, ljudi i društvo i upravljanje, Atlantic Grupa napravila je značajan iskorak prema održivosti.

U 2014. godini Atlantic Grupa započela je aktivno razmatranje cjelokupnog lanca vrijednosti, uključujući lanac nabave, poslovanje i logistiku, razvoj proizvoda, marketing, uporabu proizvoda od strane potrošača te krajnju uporabu proizvoda i potencijalno odlaganje. Ovaj smo pristup prepoznali kao temelj za promišljanje životnog ciklusa. Ključni korak u tom smjeru bio je početak prepoznavanja i upravljanja potencijalnim utjecajima na okoliš našeg poslovanja izvan unutarnjih granica. U prethodnim godinama fokus naše brige za okoliš bio je na našim vanjskim dionicima tj. dobavljačima. U 2014. godini taj smo fokus proširili na naše klijente i potrošače.

STRATEŠKI OKOLIŠNI RAZVOJ ATLANTIC GRUPE

Sistem održivog upravljanja okolišem temelji se na dobro promišljenoj i ekonomičnoj upotrebi prirodnih izvora, koristeći ekološki prihvatljivije tehnologije u proizvodnji, smanjenje otpada i manjoj potrošnji energije i vode. Prema tome smo izgradili sistem upravljanja okolišem koji se temelji na tri glavna stupa.

Naš korporativni EMS napravljen je na način da osigura kontinuirano poboljšanje našeg učinka na okoliš. Temeljni elementi ovog EMS-a su:

 • Opredjeljenje top menadžmenta i definirane odgovornosti
 • Identificiranje utjecaja na okoliš
 • Komuniciranje politke upravljanja okolišem
 • Postavljanje ciljeva, programa i planova u zaštiti okoliša
 • Redovni ciklus revizije

U cilju da se smanji utjecaj na okoliš i da održimo razinu održivosti, postavili smo ključne ciljeve u zaštiti okoliša:

 • Racionalizacija potrošnje goriva i vode
 • Smanjenje otpada i porast prakse odvajanja otpada
 • Omogućavanje usklađenost sa zakonima o zaštiti okoliša
 • Stvaranje korporativne kulture naklonjene zaštiti okoliša

Upravljanje okolišem u Atlantic Grupi ima dugu tradiciju. Nekim proizvodnim lokacijama je certifikat upravljanja okolišem ISO 14001 dodijeljen prije više od 10 godina. U smislu područja djelovanja, važan iskorak u razvoju sustava upravljanja okolišem u 2014. godini bio je implementacija sustava na distribuciju i cijelu Atlantic Grupu.

Tijekom 2014. godine fokus je bio na implementaciji sustava upravljanja energijom. Glavni cilj implementacije je utvrditi mogućnosti za smanjenje potrošnje energije, troškova i utjecaja na okoliš. Gospodarenje otpadom i sprečavanje onečišćenja ostaju naš trajni prioritet. Ostale važne ekološke aktivnosti provedene su istovremeno u četiri ključna područja:

 • integracija ekološke perspektive u sva poslovna područja i funkcije,
 • integracija ekoloških vrijednosti u postojeće projekte,
 • niz aktivnosti za podizanje ekološke svijesti zaposlenika,
 • prvi izvještaj o održivom društveno odgovornom poslovanju u skladu s GRI načelima.

Detaljnije informacije o ekološkim aktivnostima u četiri ključna područja možete pročitati u godišnjem izvješću Atlantic Grupe.

UN GLOBAL COMPACT IZVJEŠTAJ

Kao kompanija opredjeljena za  transparentnost i društveno odgovorno poslovanje, Atlantic Grupa se 2007. pridružila UN-ovoj inicijativi Global Compact. Osim odgovaranja na načela UN Global Compacta, Atlantic je koristio pokazatelje Global Compact incijative kako bi predstavio svoje aktivnosti te odgovorio na interese naših dionika u područjima radnog okruženja, okoliša, zdravlja i sigurnosti te ekonomije.

Download Report

GLOBALNA INICIJATIVA ZA IZVJEŠTAVANJE

Kao kompanija posvećena transparentnom poslovanju,  Atlantic Grupa  je prihvatila Globalnu inicijativu za izvještavanje (GRI)  i prema globalno prihvaćenom sveobuhvatnom okviru,  s dosljednom terminologijom i standardnim mjerama učinka,  pripremila svoj prvi GRI  izvještaj o održivom društveno odgovornom poslovanju za 2013. godinu.

Download GRI Report

KONTAKTI

T +385 1 2413 900
F +385 1 2413 901
grupa@atlanticgrupa.com