FINANCIJSKI REZULTATI


2017

Konsolidirani revidirani financijski rezultati u 2017. PDF (952,9 KB)

Nekonsolidirani revidirani financijski rezultati Atlantic Grupe u 2017. godini PDF (746,1 KB)

Nekonsolidirani nerevidirani financijski rezultati Atlantic Grupe u 2017. godini PDF (816,5 KB)

Konsolidirani nerevidirani financijski rezultati Atlantic Grupe u 2017. godini PDF (1,2 MB)

Nekonsolidirani nerevidirani financijski rezultati Atlantic Grupe u 9M 2017 PDF (815,5 KB)

Konsolidirani nerevidirani financijski rezultati Atlantic Grupe u 9M 2017 PDF (1,1 MB)

Konsolidirani nerevidirani financijski rezultati Atlantic Grupe u H1 2017 PDF (3,6 MB)

Nekonsolidirani nerevidirani financijski rezultati Atlantic Grupe u H1 2017 PDF (820,3 KB)

Nekonsolidirani nerevidirani financijski rezultati Atlantic Grupe u Q1 2017 PDF (816,5 KB)

Konsolidirani nerevidirani financijski rezultati Atlantic Grupe u Q1 2017 PDF (3,2 MB)

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

KONTAKTI ZA INVESTITORE

T +385 1 2413 145
F +385 1 2413 901
ir@atlanticgrupa.com