FINANCIJSKI REZULTATI


2016

Konsolidirani revidirani financijski rezultati u 2016. PDF (4,6 MB)

Konsolidirani nerevidirani financijski rezultati Atlantic Grupe u 2016. godini PDF (4,8 MB)

Nekonsolidirani nerevidirani financijski rezultati Atlantic Grupe u 2016. godini PDF (818,4 KB)

Konsolidirani nerevidirani financijski rezultati Atlantic Grupe u prvih devet mjeseci 2016. godine PDF (926,7 KB)

Nekonsolidirani nerevidirani financijski rezultati Atlantic Grupe u prvih devet mjeseci 2016. godine PDF (827,5 KB)

Nekonsolidirani nerevidirani financijski rezultati Atlantic Grupe u H1 2016 PDF (824,8 KB)

Konsolidirani nerevidirani financijski rezultati Atlantic Grupe u H1 2016 PDF (1.019,4 KB)

Konsolidirani nerevidirani financijski rezultati Atlantic Grupe u Q1 2016 PDF (864,5 KB)

Nekonsolidirani nerevidirani financijski rezultati Atlantic Grupe u Q1 2016 PDF (826,3 KB)

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

KONTAKTI ZA INVESTITORE

T +385 1 2413 145
F +385 1 2413 901
ir@atlanticgrupa.com