TFI-POD I GFI-POD


2017

Konsolidirano nerevidirano financijsko izvješće za 2017. godinu XLSX (80,3 KB)

Nekonsolidirano nerevidirano financijsko izvješće za 2017. godinu XLSX (74,3 KB)

Nekonsolidirano nerevidirano financijsko izvješće 9M 2017 XLSX (70,5 KB)

Konsolidirano nerevidirano financijsko izvješće u 9M 2017 XLSX (66,9 KB)

Nekonsolidirano nerevidirano financijsko izvješće H1 2017 XLSX (71,5 KB)

Konsolidirano nerevidirano financijsko izvješće u H1 2017 XLSX (64,8 KB)

Konsolidirano nerevidirano financijsko izvješće Q1 2017 XLSX (64,3 KB)

Nekonsolidirano nerevidirano financijsko izvješće Q1 2017 XLSX (71,0 KB)

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

KONTAKTI ZA INVESTITORE

T +385 1 2413 145
F +385 1 2413 901
ir@atlanticgrupa.com