Raspored korporativnih događanja


Sukladno obavezi Društva da u zakonski određenim rokovima izradi i objavi financijska i poslovna izvješća te dostavi ista nadležnim tijelima, a u svrhu dostupnosti informacija koje mogu biti od interesa korisnicima financijskih usluga, investitorima i ostaloj javnosti, Atlantic Grupa d.d. u nastavku dostavlja raspored objava financijskih i poslovnih izvješća Društva u 2016., kako slijedi:

Raspored objava financijskih rezultata društva PDF

22.02.2016. Financijski izvještaj za četvrto tromjesečje 2015. godine i nerevidirani financijski izvještaj za 2015. godinu
31.03.2016. Godišnje izvješće, Izvješće revizora i Konsolidirani financijski izvještaji za 2015. godinu
28.04.2016. Financijski izvještaj za prvo tromjesečje 2016. godine,
28.07.2016. Financijski izvještaj za drugo tromjesečje 2016. godine i polugodišnji financijski izvještaj za 2016. godinu
28.10.2016. Financijski izvještaj za treće tromjesečje 2016. godine i devetomjesečni financijski izvještaj za 2016. godinu.

Raspored održavanja sjednica Nadzornog odbora i Glavne skupštine PDF

NADZORNI ODBOR 
18.03.2016.
02.05.2016.
06.09.2016.
15.12.2016.

GLAVNA SKUPŠTINA
16.06.2016.

Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine   download

Dopuna dnevnog reda Glavne skupštine    download

Poziv na Glavnu skupštinu 2016.    download

Odluke Glavne skupštine 2015.  download

Revidirana nekonsolidirana god. FI AG d.d.za 2015.   download

Godišnje izvješće AG s revidiranim kons. FI AG za 2015.   download 

Izvješće NO-a o izvršenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2015.   download

Prijedlog odluke o  upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2015.    download

POTVRDA O ISPLAĆENOJ DIVIDENDI

ISPLATA DIVIDENDE

* Navedeni osobni podaci dioničara Atlantic Grupe d.d. se prikupljaju u svrhu isplate dividende te se u druge svrhe neće koristiti. Davatelj osobnih podataka putem priloženog upitnika je suglasan s njihovim korištenjem u navedene svrhe.

KONTAKTI ZA INVESTITORE

T +385 1 2413 145
F +385 1 2413 901
ir@atlanticgrupa.com