GRI REPORT

GRI izvještaj 2015
DOWNLOAD

PDF (3,0 MB)

GRI izvještaj 2014
DOWNLOAD

PDF (1,9 MB)

GRI izvještaj 2013
DOWNLOAD

PDF (1.002,2 KB)


KONTAKTI KORPORATIVNIH KOMUNIKACIJA

T +385 1 2413 904
F +385 1 2413 901
press@atlanticgrupa.com


KONTAKTI ZA NOVINARE

T +385 1 2413 971
T +385 1 2413 972
F +385 1 2413 901
press@atlanticgrupa.com