Distribucija u Sloveniji


KLJUČNI PODACI

 • Sjedište: Ljubljana
 • Distribucijski centar: 1
 • Zaposlenih: 179
 • Prodajnih predstavnika i vanjskih timova: 65
 • Menadžera regionalnih timova: 9
 • Unapređivača prodaje: 47
 • Zaposlenih u brand menadžmentu: 11
 • Logistika: BTC

PORTFELJ

REGIONALNA STRUKTURA PRODAJE

DC Ljubljana

Distribucijski kanali

 • Retail
 • HoReCa
 • Pharma

KONTAKTI

T +385 1 2413 900
F +385 1 2413 901
grupa@atlanticgrupa.com