Odgovornost prema financijskim institucijama


Atlantic Grupa svake godine svojim uspješnim poslovanjem potvrđuje status vodećeg regionalnog distributera i jednog od vodećih proizvođača robe široke potrošnje u jugoistočnoj Europi. Kao kompanija čije su dionice uvrštene na uređeno tržište Zagrebačke burze, već 37 kvartala u kontinuitetu ostvarujemo rezultate koje najavljujemo, na temelju čega nas tržište kapitala, kao i naši dioničari, prepoznaju kao transparentnu, odgovornu i perspektivnu kompaniju. Uz konstantan rad na izgradnji i razvoju kvalitetnih uvjeta za rad i prepoznatljive korporativne kulture, dodatni fokus smo usmjerili na jačanje našeg upravljačkog tima i unapređenje kapaciteta. Istovremeno, kompanija je kontinuirano posvećena upravljanju rizicima, održavanju likvidnosti i upravljanju svojim financijskim obvezama. Zahvaljujući svim ovim čimbenicima, Atlantic Grupa je prema jednom istraživanju Euromoney-a, vodećeg svjetskog financijskog časopisa, proglašena najbolje vođenom kompanijom u Hrvatskoj te najbolje vođenom kompanijom u sektoru hrane i pića u regiji središnje i istočne Europe u 2015. godini.

OSTVARENJE NA DIONIČKOM TRŽIŠTU

U 2017. godini Atlantic Grupa dobila je petu nagradu za najbolje odnose s investitorima kojom Poslovni dnevnik odaje priznanje investicijske zajednice tvrtkama koje imaju fer i transparentne odnose prema investitorima. Priznanje se dodjeljuje sedmu godinu zaredom, od čega je Atlantic Grupa čak sedam puta bila dobitnikom jedne od prve tri nagrade. Također, u 2017. godini Atlantic Grupa je sudjelovala na raznim investitorskim konferencijama diljem Europe te održala mnoštvo sastanaka s domaćim i inozemnim investitorima.
Atlantic Grupa (na 31.12.2017.)  ima stabilnu vlasničku strukturu s 50,2% kompanije u vlasništvu Emila Tedeschija, 5,8% kompanije u vlasništvu Lade Tedeschi Fiorio, 2,0% kompanije u vlasništvu Europske banke za obnovu i razvoj, dok mirovinski fondovi drže 30,4% Atlantic Grupe. U studenom 2015. godine, Njemačka razvojna banka – DEG prodala je preostali udio u vlasničkoj strukturi Atlantic Grupe transakcijom na Zagrebačkoj burzi. Ova transakcija je značajno povećala udio dionica distribuiran javnosti (free-float) na 38,0%, dok isti danas iznosi 44,0%.


KORPORATIVNO UPRAVLJANJE


Atlantic Grupa predstavlja uspješan poslovni sustav s tvrtkama u regiji jugoistočne Europe, na europskom Zapadu, jednako kao i Istoku. U odnosu prema svim dionicima odgovornost je integralni dio strategije razvoja kompanije, a rastom i širenjem poslovanja širi se i spektar odgovornosti prema unutarnjem i vanjskom okruženju te svijest o mogućnostima i potrebi vlastitog utjecaja na unapređenje općih uvjeta oko nas. Ovo dokazuje i nagrada za najbolje korporativno upravljanje u Hrvatskoj koju su Atlantic Grupi 2016. dodijelili Poslovni tjednik Lider i Centar za istraživanje na konferenciji Korporativno upravljanje u Hrvatskoj.

Atlantic Grupa od svog osnutka, odnosno uvrštenja na ZSE svoje poslovne aktivnosti temelji na Kodeksu korporativnog upravljanja kojim su značajno unaprijeđeni standardi transparentnosti poslovanja u skladu s direktivama Europske Unije i pozitivnom hrvatskom zakonodavstvu. Navedenim kodeksom Atlantic Grupa je definirala procedure za rad Nadzornog odbora, Uprave i drugih organa i struktura nadležnih za odlučivanje, osigurava izbjegavanje sukoba interesa, efikasan unutarnji nadzor i učinkoviti sustav odgovornosti. Istim je regulirana i obveza javnog objavljivanja podataka u kategorijama cjenovno osjetljivih informacija, sve u nastojanju da se osigura jednakost postupanja prema dioničarima i transparentnost informacija za postojeće i buduće investitore. U skladu s dosljednom primjenom načela Kodeksa, Atlantic Grupa se razvija i djeluje u skladu s dobrom praksom korporativnog upravljanja te nastoji svojom poslovnom strategijom, poslovnom politikom, ključnim internim aktima i poslovnom praksom doprinijeti transparentnom i učinkovitom poslovanju i kvalitetnijim vezama s poslovnom sredinom u kojoj djeluje. Osim navedenog, Atlantic Grupa je potpisnik Kodeksa etike u poslovanju, čiji je inicijator Hrvatska gospodarska komora. Navedenim Kodeksom utvrđene su smjernice etičkog ponašanja poslovnih subjekata u okviru hrvatskog gospodarstva. Takvim određivanjem etičkih kriterija pridonosi se transparentnijem i učinkovitijem poslovanju i kvalitetnijim vezama poslovnih subjekata u Hrvatskoj s poslovnom sredinom u kojoj djeluju. Pristupanju Kodeksu etike potpisnice se obvezuju na odgovorno i etično ponašanje prema drugim tvrtkama na tržištu, te na razvoj kvalitetnih odnosa i lojalne konkurencije. Sukladno pozitivnim zakonskim propisima Atlantic Grupa je izradila Izjavu o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja, kojom je potvrdila djelovanje i razvoj u skladu s dobrom praksom korporativnog upravljanja u svim segmentima poslovanja. Izjava o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja javno je objavljena na Internet web stranici društva www.atlanticgrupa.com kao i na službenim Internet stranicama Zagrebačke burze d.d.

TRANSPARENTNO POSLOVANJE


Javnom ponudom dionica Atlantic Grupe (kraj 2007. godine) i uvrštenjem u službenu kotaciju Zagrebačke burze, Atlantic Grupa je dodatno potvrdila svoje opredjeljenje ka transparentnom poslovanju i komunikaciji prema svim zainteresiranim javnostima. Nakon što je izmjenom Pravila Zagrebačke burze otvorena mogućnost uvrštenja u Vodeće tržištem u rujnu 2018. godine, Atlantic Grupa je napravila dodatni iskorak prelazeći iz službenog u Vodeće tržište Zagrebačke burze. Transparentno komuniciranje sa svim dionicima Atlantic Grupe prisutno je od poslovnih početaka, a tijekom posljednjih dvadeset godina konstantan je trud na sustavnom unapređenju ovog procesa. Primjerice, Prospekt inicijalne javne ponude dionica Atlantic Grupe ocijenjen je kao jedan od najopsežnijih i najdetaljnijih do tada.

KONTAKTI

T +385 1 2413 900
F +385 1 2413 901
grupa@atlanticgrupa.com