Odgovornost prema okolišu


Sustav upravljanja okolišem Atlantic Grupe koji se oslanja na standard ISO 14001, u 2017. godini doživio je osvježenje. Fokusirali smo se na razumijevanje konteksta organizacije i upravljanja rizicima te smo u tom smislu na području očuvanja i zaštite okoliša više pažnje posvetili proaktivnom pristupu.
Druga prekretnica koja je označila 2017. godinu, odnosi se na nadogradnju sustava upravljanja okolišem sustavom upravljanja energijom, s čime je energetska efikasnost došla u središte pažnje. Svoju usmjerenost k stalnim poboljšanjima na području energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša potvrdili smo certifikatom po zahtjevima standarda ISO 50001 za naša operativna društva Cedevita d.o.o., Zagreb, Atlantic Trade d.o.o., Zagreb, te Droga Kolinska d.d., Ljubljana.

POTROŠNJA ENERGIJE I VODE

Sistemski pristup upravljanja energijom u Atlantic Grupi obuhvaća proizvodne i distribucijske lokacije i integriran je u postojeće sustave
upravljanja kvalitetom. Energetska politika Atlantic Grupe, u svrhu minimalizacije utjecaja korištenja energije na okoliš, odnosi se na:
• poticanje aktivnosti za povećanje učinkovitosti potrošnje električne energije i ostalih energenata na svim lokacijama AG,
• poštivanje optimalnih rješenja dizajna proizvoda i ambalaže u fazi razvoja proizvoda, što indirektno utječe na potrošnju energenata,
• nabavu energetsko učinkovitih tehnologija,
• prenošenje najboljih internih praksi za poboljšanje energetske učinkovitosti između kompanija Grupe i
• poštivanje zakonskih zahtjeva vezanih na korištenje i potrošnju energije i njenu efikasnost.

Na području upravljanja energijom se pored uobičajenih aktivnosti zamjene postojeće rasvjete s LED rasvjetom, redovito ulaže u moderne
tehnologije koje su ekološki prihvatljivije, tehnološki naprednije i energetski efikasnije. Između značajnih poboljšanja koja su ostvarena u 2017. godini, možemo istaknuti unaprjeđenje mjerne opreme proizvodnog programa Slatko i slano na proizvodnoj lokaciji u Srbiji, unaprjeđenje na proizvodnom programu Delikatesni namazi u Bosni i Hercegovini, dok smo u Sloveniji na proizvodnim lokacijama Delikatesnih namaza i Kave u Izoli investirali u energetski informacijski sustav, renovaciju nadzornog sustava SCADA/HMI te sustav izvješćivanja i GSM alarmiranja.

EKOLOŠKO PRIJATELJSKI PROIZVODI


Naša briga za ekološki prijateljske proizvode ugrađena je proces razvoja novih proizvoda. U projektiranju, planiranju i izradi novih proizvoda, veliku pažnju posvećujemo aspektu zaštite okoliša i održivog razvoja. S pažljivim izborom sirovina i ambalažnih materijala smanjujemo negativne utjecaje na okoliš tijekom cjelokupnog životnog ciklusa naših proizvoda. Kod izbora materijala za pakiranje, uz osiguranje integriteta proizvoda, razmatramo mogućnosti smanjenja količina ambalaže. Drugo područje razmatranja odnosi se na mogućnost upotrebe recikliranih i djelomično recikliranih materijala. Osim toga, redovito uzimamo u obzir i mogućnost korištenja povratne ambalaže i dizajniranja ambalaže koja omogućuje lako odvajanje ambalažnog otpada poslije upotrebe proizvoda.
Kao rezultat ovog pristupa, u proizvodni program Pića, kroz asortiman Cockta proizvoda, uveli smo upotrebu R-PET plastičnih boca izrađenih od 50% reciklirane plastike, zatim smo na proizvodima robne marke Donat Mg smanjili težinu termo rastezljive folije, dok smo na ambalaži Cedevite on-the-go smanjili težinu čepa.
Osim navedenog, kroz proizvodni program Delikatesnih namaza započeli smo s pilot projektom analize životnog ciklusa proizvoda (LCA – Life Cycle Assessment) s ciljem prepoznavanja prikladnih područja za smanjenje negativnih utjecaja na okoliš, čime smo napravili daljnji korak na razvojnom putu naše održivosti.

OTPAD I OTPADNE VODE


Gospodarenje otpadom i dalje ostaje u fokusu Sustava upravljanja okolišem i energijom Atlantic Grupe. Pored redovitog educiranja zaposlenih u svrhu podizanja svijesti razdvajanja i recikliranja otpada ulažemo u odgovarajuću infrastrukturu, kako bi poboljšali uvjete za odvojeno sakupljanje otpada i smanjili količine komunalnog otpada na najnižu moguću razinu. U proizvodnom pogonu Soko Štarka, uredili smo ekološko dvorište: izradili smo dodatni prostor za  organski otpad, te postavili opremu za dodatno razdvajanje različitih vrsta otpada.
Na području brige o otpadnim vodama smo na proizvodnim lokacijama Soko Štarka u Beogradu i Ljuboviji, Palanačkog Kiseljaka i Foodlanda napravili pregled sustava za pročišćavanje otpadne vode od strane vanjskih konzultanata u cilju prepoznavanja područja za poboljšanje.Dobivene prijedloge mjera iskoristili smo kao podlogu za pripremu plana naših aktivnosti. Dodatno, na hrvatskom smo tržištu ulaganjem u neutralizaciju postigli optimizaciju rada biološkog sustava za pročišćavanje otpadnih voda i na ovaj način poboljšali naš utjecaj na okoliš.

IZVJEŠĆIVANJE U SKLADU S GRI NAČELIMA


Održivo upravljanje okolišem Atlantic Grupe se nastoji bazirati na dobro promišljenom i ekonomičnom korištenju prirodnih resursa, upotrebi ekološko prihvatljivih tehnologija u našoj proizvodnji, smanjivanjem otpada i racionalnom potrošnjom energije i vode. To nas dalje potiče na
identifikaciju najboljih rešenja na području održivog razvoja. Svoja postignuća od 2014. godine transparentno predstavljamo u okviru objavljenih godišnjih izvješća u skladu s GRI načelima.
U okviru istih, u 2017. smo se posebno fokusirali na analizu i mjerenje ključnih pokazatelja utvrđenih na temelju inicijalno široke liste tema koje utječu na naše poslovanje ili naše dionike. Izvori za tu listu uključuju relevantna pitanja kojima se bave mediji, industrijske i sektorske pokazatelje, pitanja dionika postavljena u javnoj raspravi, interne dokumente i poslovnu strategiju. Razmatranje važnosti našeg ekonomskog, okolišnog i društvenog utjecaja pomoglo nam je da se fokusiramo na one aspekte koji donose najveću vrijednost za naše poslovanje i dionike u četiri glavna područja: ekonomski utjecaji, odgovornost za proizvode, odgovornost za radna mjesta i odgovornost za okoliš.

GRI IZVJEŠTAJI

KONTAKTI

T +385 1 2413 900
F +385 1 2413 901
grupa@atlanticgrupa.com