JGL


Jadran-Galenski laboratorij je internacionalna kompanija sa sjedištem u Rijeci, orijentirana ka razvoju i proizvodnji lijekova za ciljana terapijska područja, s fokusom na osjetilne organe. Tako se s vremenom tvrtka specijalizirala za proizvodnju sterilnih kapi za oči, nos i uši, uz viziju da postane globalni lider u korištenju blagodati mora u svrhu zdravlja.

JGL danas ima preko 540 proizvoda u svom portfelju te uz domicilno tržište posluje na tržištima Jugoistočne Europe, ZND-a, ali i u ostatku svijeta. Poznati brendovi ove kompanije ; Aqua Maris, Lactogyn, Prolife, Normia, Dramina, Vitalia, Meralys i Holyplant sastavni su dio distribucijskog portfelja Atlantic Grupe.

TRŽIŠTA