Fidifarm OTC


Od 2009. godine, Fidifarm kao vodeći proizvođač dodataka prehrani proširuje svoje djelovanje i u području proizvodnje bezreceptnih lijekova. Danas portfelj Fidifarm bezreceptnih lijekova obuhvaća sedam proizvoda s različitim indikacijama. Lijekovi koji se koriste u samoliječenju nazivaju se OTC lijekovima (over the counter). Oni u procesima proizvodnje, registracije, kontrole kvalitete, odnosno sigurnosti za pacijenta, moraju, baš kao i lijekovi na recept, proći put koji će pacijentu garantirati djelotvornost i sigurnost u primjeni a dostupni su samo u ljekarnama. Bezreceptni lijekovi koriste se radi prevencije razvoja bolesti, ali i kao dio cjelovitog pristupa liječenju i sve su prihvaćeniji kako među korisnicima tako i među strukom.

*Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

TRŽIŠTA

ZDRAVLJE I NJEGA