Odgovornost prema zaposlenicima


Atlantic Grupa je multinacionalna kompanija s tvrtkama i predstavništvima u 11 zemalja, pa se posebna pažnja posvećuje izgradnji jedinstvene, PRIRODNO DRUGAČIJE, korporativne kulture koja uvažava različitosti i potiče suradnju i sinergije između različitih segmenata proizvodnje, inovacija, marketinga i prodaje.

Lakše uključenje u radni odnos pomaže u uspostavljanju i zadržavanju angažirane i motivirane radne snage, kako bi se potakla misija naše tvrtke. Atlantic Grupa uspostavila je proces koji pruža dobrodošlicu novozaposlenima tako da se osjećaju vrijednim dijelom organizacije čim joj se pridruže.

START-A

Upoznavanje s tvrtkom je stalan proces učenja potreban za učinkovitu izvedbu, pa je naš jednodnevni orijentacijski program sastavni dio istoga. StartA služi kao praktični vodič o onome što je potrebno znati o našem poslovanju i načinu na koji radimo. Novom se zaposleniku daje pregled organizacijske strukture, strategije i politika, što uključuje prezentaciju o povijesti tvrtke, robnim markama i tržištima. Štoviše i još važnije, zaposlenicima se također daje uvod u našu korporativnu kulturu, zajedničke vrijednosti, filozofiju, standarde i naše tradicije. Na vrlo praktičan način pruže im se osnovne informacije o povlasticama i materijalnim primicima, osoblju i uredima koji su tamo da im pruže podršku, te načinima kako se povezati i ostati povezan, što im sve omogućava da se brzo osjećaju ugodnije u svom radnom okruženju. StartA pomaže im da se bolje upoznaju sa svojim ulogama, te s kolegama iz svog neposrednog okružja, ali i iz različitih funkcija u poslovanju, što je važno, jer im olakšava uklapanje u radno okruženje. Član višeg rukovodstva i predstavnik odjela za upravljanje ljudskim potencijalima pozdravljaju novozaposlene i odgovaraju na sva njihova uobičajena pitanja o profesionalnome životu.

RAZVOJ & KARIJERA

Puno ulažemo kako bismo stvorili prilike za zaposlenike da se razvijaju i napreduju, a također smo svjesni činjenice da perspektiva razvoja karijere donosi tvrtki kvalitetnije pojedince s više znanja i vještina. Stoga je upravo koncept karijera koji smo razvili i koji promičemo, ono što najsnažnije ujedinjuje interese i potrebe pojedinaca i organizacije.

Naš interes osigurava i omogućava našim zaposlenicima priliku da steknu, obnove i prošire svoja znanja i vještine u skladu s potrebama i razvojem tvrtke. Stoga, posebnu pozornost posvećujemo trajnoj izobrazbi i usavršavanju naših zaposlenika, tako da razvijamo i provodimo specijalizirane programe i izobrazbu na svim razinama organizacijske strukture.

IZOBRAZBA I USAVRŠAVANJE

Promicanje znanja važno je u mijenjanju poslovnog okruženja.

Stjecanje novih znanja i vještina putem profesionalnog i osobnog razvoja zaposlenika, preduvjet je i jamstvo poslovnog uspjeha. Svjesni smo te činjenice i upravo zbog toga neprestano ohrabrujemo zaposlenike i omogućavamo im da pohađaju poslovne škole i specijalizacije, te da prisustvuju stručnim konferencijama i kongresima.

Sadržaj i programi izobrazbe koje pripremamo i nudimo uključuju seminare i tečajeve koje naši stručnjaci održavaju za naše zaposlenike, kao i van institucija kroz programe prilagođene našim potrebama.

INNOWAVE

Zaposlenicima Atlantic Grupe omogućeno je sudjelovanje u programu INNOWAVE. Glavna mu je svrha promicanje ideja, a svaki pojedinac zaposlen u komaniji i može doprinijeti njegovu razvoju i unapređenju. INNOWAVE načelo omogućava svim zaposlenicima ili grupi zaposlenika da u svakom trenutku predlažu inovacije za svaki sektor.

AMBASADORI VRIJEDNOSTI

Unutar programa Korporativne kulture pokrenut je nagradni program koji za cilj ima promoviranje korporativnih vrijednosti kao i motivaciju zaposlenika Atlantic Grupe da prepoznaju i nagrade one svoje kolege čije ponašanje i rad najbolje reprezentiraju naše kompanijske vrijednosti. Program "Ambasadori vrijednosti" namijenjen je svim zaposlenicima u svim Atlanticovim kompanijama na svim tržištima, a osmišljen je u nekoliko kategorija: Atlanticov heroj, Zraka sunca, Osvoji planinu, Surfaj na valu.

UPRAVLJANJE UČINKOM

“Što je mjerljivo, to je izvedivo” izraz je koji ćete često čuti kad je riječ o upravljanju učinkom, a jednostavno značenje ove misli jest ključ naše filozofije nagrađivanja učinka i upravljanja istim. Želimo da svi naši zaposlenici imaju jasno definirane ciljeve, koje su odredili zajedno sa svojim voditeljima, na temelju poslovnih ciljeva, a putem triju glavnih područja učinka – profit, proces i ljudi.

Proces upravljanja učinkom kojim se služimo zove se U3. To je sustav ocjenjivanja učinka koji se temelji na dijalogu i postavljanju ciljeva, a koji osigurava da su očekivanja učinka svima jasna te da su utvrđene i ostvarene potrebe pojedinačnog razvoja.

SUSTAV NAGRAĐIVANJA & POVLASTICE ZA ZAPOSLENIKE

Atlantic nagrađuje svoje zaposlenike pošteno i stimulativno, u skladu s prevladavajućim uvjetima na lokalnom tržištu. Redovno prikupljamo podatke s tržišta rada, osiguravajući pritom da naše strukture nagrađivanja ostanu konkurentne. Naš sustav nagrađivanja dobro je strukturiran i transparentan u svojoj primjeni.

  • Raspodjeljuje prikladne zaposlenike na odgovarajuća radna mjesta
  • Postavlja zahtjeve i norme, konačne ishode i mjere
  • Pruža stalno mentorstvo i povratne informacije
  • Stvara osnovu za učinkovite sustave koji nagrađuju osoblje za njihove doprinose
  • Zaposlenicima pruža prilike promaknuća/razvoja karijere

KONTAKTI

T +385 1 2413 900
F +385 1 2413 901
grupa@atlanticgrupa.com