FINANCIJSKI PODACI


KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. GODINE

(u HRK'000) % promjena Sij. - Lip. 2015. Sij. - Lip. 2016.

Ukupan prihod (2,6%) 2.553.994 2.486.886

Prihod od prodaje (3,3%) 2.540.070 2.456.581

EBITDA (7,4%) 280.435 259.752

EBITDA marža -47 bb 11,0% 10,6%

EBIT (7,5%) 207.877 192.231

EBIT marža -36 bb 8,2% 7,8%

Neto dobit nakon MI (7,3%) 144.034 133.493

Novčani tok iz poslovnih aktivnosti n/p 155.922 (115.222)

  % promjena 31. prosinca 2015. 30. lipnja 2016.

Ukupna imovina 1,4% 5.294.568 5.336.539

Ukupno kapital i rezerve 1,6% 1.945.307 1.976.984

Neto dug 5,8% 1.678.050 1.775.331

Pokazatelj tekuće likvidnosti 1,3 1,4

Pokazatelj zaduženosti +100 bb 46,3% 47,3%

KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVI KVARTAL 2016. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA 2015. GODINU
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVIH DEVET MJESECI 2015. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVO POLUGODIŠTE 2015. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVI KVARTAL 2015. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA 2014.GODINU
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVIH DEVET MJESECI 2014. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVU POLOVICU 2014. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVI KVARTAL 2014. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA 2013. GODINU
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVIH DEVET MJESECI 2013. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVU POLOVICU 2013. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVI KVARTAL 2013.
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA 2012. GODINU
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVIH DEVET MJESECI 2012. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVU POLOVICU 2012. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA 2011. GODINU
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVIH DEVET MJESECI 2011. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVO POLUGODIŠTE 2009. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVI KVARTAL 2009. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA 2008
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA 2007

KONTAKTI ZA INVESTITORE

T +385 1 2413 145
F +385 1 2413 901
ir@atlanticgrupa.com