FINANCIJSKI PODACI


KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE

(u HRK'000) % promjena Sij. - Lip. 2016. Sij. - Lip. 2017.

Ukupan prihod 1,5% 2.486.886 2.525.109

Prihod od prodaje 2,0% 2.456.581 2.505.275

EBITDA 8,4% 259.752 281.531

EBITDA marža +66bb 10,6% 11,2%

EBIT 6,2% 192.231 204.112

EBIT marža +32bb 7,8% 8,1%

Neto dobit nakon MI 15,4% 133.493 154.076

Novčani tok iz poslovnih aktivnosti - (115.222) 80.961

  % promjena 31. prosinca 2016. 31. lipnja 2017.

Ukupna imovina (0,5%) 5.395.841 5.371.297

Ukupno kapital i rezerve 2,8% 2.016.488 2.073.392

Neto dug (1,3%) 1.502.049 1.482.760

Pokazatelj tekuće likvidnosti n/p 1,4 1,4

Pokazatelj zaduženosti (10bb) 42,7% 41,7%

KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVI KVARTAL 2017. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA 2016. GODINU
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVIH DEVET MJESECI 2016. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVI KVARTAL 2016. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA 2015. GODINU
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVIH DEVET MJESECI 2015. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVO POLUGODIŠTE 2015. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVI KVARTAL 2015. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA 2014.GODINU
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVIH DEVET MJESECI 2014. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVU POLOVICU 2014. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVI KVARTAL 2014. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA 2013. GODINU
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVIH DEVET MJESECI 2013. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVU POLOVICU 2013. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVI KVARTAL 2013.
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA 2012. GODINU
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVIH DEVET MJESECI 2012. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVU POLOVICU 2012. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA 2011. GODINU
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVIH DEVET MJESECI 2011. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVO POLUGODIŠTE 2009. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVI KVARTAL 2009. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA 2008
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA 2007

KONTAKTI ZA INVESTITORE

T +385 1 2413 145
F +385 1 2413 901
ir@atlanticgrupa.com