ORGANIZACIJA


Poslovanje Atlantic Grupe je organizirano kroz šest strateških poslovnih područja (SPP Pića, SPP Kava, SPP Slatko i Slano, SPP Delikatesni namazi, SPP Sportska i aktivna prehrana, SPP Zdravlje i njega) te Poslovnih područja (PP) Dječja hrana i PP Gourmet.
Poslovi distribucije organizirani su kroz dvije glavne zone- Zonu Istok i Zonu Zapad.

Strateške korporativne funkcije, podijeljene na Korporativne aktivnosti i Financije, organizirane su centralno kao strateške korporativne funkcije podrške ukupnom poslovanju. U sklopu Operativnog poslovanja također su na razini Grupe organizirane funkcije Centralne nabave, Centralnog marketinga i Korporativnog upravljanja kvalitetom.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA