FINANCIJSKI PODACI


KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE

(u HRK'000) % promjena Sij. - Lip. 2017. Sij. - Lip. 2018.

Ukupan prihod 0,7% 2.500.953 2.518.963

Prihod od prodaje 0,3% 2.481.119 2.487.930

EBITDA 5,3% 281.531 296.380

EBITDA marža +57 bb 11,3% 11,9%

EBIT 9,2% 204.112 222.939

EBIT marža +73 bb 8,2% 9,0%

Neto dobit nakon MI 8,8% 154.076 167.591

Novčani tok iz poslovnih aktivnosti 35,2% 92.143 124.572

  % promjena 31. prosinca 2017. 30. lipnja 2018

Ukupna imovina -1,0% 5.126.407 5.077.549

Ukupno kapital i rezerve 3,3% 2.249.850 2.324.579

Neto dug -3,7% 1.185.398 1.141.917

Pokazatelj tekuće likvidnosti n/p 1,4 1,4

Pokazatelj zaduženosti -157 bb 34,5% 32,9%

KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVI KVARTAL 2018. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA 2017. GODINU
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVIH DEVET MJESECI 2017. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVI KVARTAL 2017. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA 2016. GODINU
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVIH DEVET MJESECI 2016. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVI KVARTAL 2016. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA 2015. GODINU
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVIH DEVET MJESECI 2015. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVO POLUGODIŠTE 2015. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVI KVARTAL 2015. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA 2014.GODINU
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVIH DEVET MJESECI 2014. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVU POLOVICU 2014. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVI KVARTAL 2014. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA 2013. GODINU
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVIH DEVET MJESECI 2013. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVU POLOVICU 2013. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVI KVARTAL 2013.
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA 2012. GODINU
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVIH DEVET MJESECI 2012. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVU POLOVICU 2012. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA 2011. GODINU
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVIH DEVET MJESECI 2011. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVO POLUGODIŠTE 2009. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVI KVARTAL 2009. GODINE
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA 2008
KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA 2007

KONTAKTI ZA INVESTITORE

T +385 1 2413 145
F +385 1 2413 901
ir@atlanticgrupa.com